Verdensgruppen består av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Gruppen lemper på sanksjoner mot Iran, for å få landet vekk fra det Vesten mener er en kurs mot atomvåpen.

Avtalen gjelder i seks måneder, mens man forhandler om en «omfattende avtale».

— Når det gjelder den omfattende avtalen, er ingenting avtalt før alt er avtalt, heter det fra Det hvite hus.

Dette er nøkkelpunktene, ifølge amerikanerne :

 • Iran har forpliktet seg til å ta en pause i all «urananrikning over fem prosent og demontere det tekniske utstyret som er nødvendig for anrikning over fem prosent».
 • Iran har forpliktet seg til å nøytralisere sine lagre av uran som er anriket til nær 20 prosent ved å fortynne det.
 • Iran skal ikke bygge nye anrikningssentrifuger for uran, og sette på pause arbeidet med å bygge en ny reaktor i Arak som ville ha produsert plutonium.
 • Iran vil «ikke bygge et anlegg som er egnet til opparbeiding. Uten opparbeiding kan ikke Iran skille plutonium fra forbrukt drivstoff».
 • Iran vil tillate daglige inspeksjoner på bakkenivå fra eksperter fra FNs atomenergibyrå IAEA og overlevere informasjon om utformingen av Arak-reaktoren.
 • Fem-pluss-en-gruppen vil opprette en felleskommisjon som skal arbeide sammen med IAEA og overvåke utførelsen av avtalepunktene, «inkludert den mulige militære dimensjonen av Irans atomprogram og Irans aktiviteter i Parchin».
 • Som gjenytelse vil fem-pluss-en-gruppen «stå for en begrenset, midlertidig, målrettet og reversibel» letting av sanksjoner til en totalt 7 milliarder dollar (42,49 milliarder kroner).
 • Verdenslandene vil ikke innføre noen nye atomrelaterte sanksjoner i løpet av seksmånedersperioden så sant Iran følger avtalen.
 • Gruppen vil oppheve «enkelte sanksjoner på gull og edle metaller, Irans bilindustri og Irans petrokjemiske industri, noe som potensielt gir Iran inntekter på 1,5 milliarder dollar (9,10 milliarder kroner)».
 • Rundt 4,2 milliarder dollar (25,49 milliarder kroner) fra sanksjonerte iranske oljesalg vil bli gitt tilbake i løpet av perioden.
 • De fleste amerikanske handels- og finansielle sanksjoner blir stående, samt alle sanksjonene fra FNs sikkerhetsråd.