Fredag ble det to dager lange toppmøtet mellom EU og seks tidligere sovjetstater avsluttet i Vilnius i Litauen. Et av hovedpunktene skulle ha vært undertegnelsen av en avtale om frihandel og samarbeid mellom EU og Ukraina. Men ukrainerne kunngjorde i forrige uke at de likevel ikke ville signere avtalen.

Kuvendingen skyldtes etter alt å dømme frykt for straffereaksjoner fra Russland, mens Ukrainas president har framholdt at avtalen med EU var for dårlig.

EU-kommisjonens president José Manuel Barroso var krass i tonen da han på en pressekonferanse fredag ettermiddag sa at EU ikke vil akseptere at Russland prøver «å legge ned veto» eller på andre måter hindre Unionens nye forbindelser østover.

— Tiden med begrenset suverenitet er over i Europa, sa Barroso, med klar adresse til Moskva.

Protester i Kiev

President Viktor Janukovitsj sier imidlertid at han vil undertegne avtalen på et senere tidspunkt, men at ukrainerne er skuffet over avtalen og at EU først må gi Ukraina en økonomisk støttepakke.

I Kiev er imidlertid demonstrantene mer misfornøyd med Janukovitsj enn med EU. I seks dager på rad har de samlet seg for å protestere mot presidentens beslutning om ikke å undertegne avtalen.

Fredag kveld ble det meldt om en amper stemning i sentrum av byen som følge av at flere hundre politifolk er utplassert for å holde orden på de om lag 5.000 demonstrantene.

Opposisjonsledere var senere på kvelden ventet å dukke opp for å holde appeller, og enkelte demonstranter fryktet at politiet ville gripe inn for å få slutt på protestene.

Glede i Moskva

Russland på sin side er godt fornøyd med Janukovitsj' beslutning og har lansert planer om en eurasisk økonomisk union som en motvekt til EUs styrkede bånd østover.

En slik union vil se dagens lys allerede neste år, sier lederen for den russiske nasjonalforsamlingen, Sergej Narysjkin, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Den nye unionen vil i første omgang bestå av Russland, Hviterussland og Kasakhstan, men etter hvert skal både Kirgisistan og Armenia slutte seg til, ifølge Narysjkin. Han sier det vil være i Ukrainas interesse å gå med i den nye eurasiske unionen. Ukraina har imidlertid enn så lenge ikke ønsket å gjøre det.

Georgia og Moldova

Men selv om det ikke ble inngått noen avtale med Ukraina, var det likevel noen avtaler som gikk i boks. Georgia og Moldova kunne under en seremoni på toppmøtet fredag erklære at de hadde sluttforhandlet hver sin samarbeidsavtale med EU. Prisen Moldova må betale for avtalen, er en russisk boikott av moldovsk vin. Landet kan også se langt etter en løsning i den russiskvennlige utbryterrepublikken Transdnjestr.

I sin tale under seremonien sa EU-president Herman Van Rompuy at samarbeidsavtalene viser at EU, Georgia og Moldova deler felles kultur og verdier.

— Jeg har tro på at avtalene allerede har satt sine spor i vårt forhold. Det er allerede mange reformer underveis, sa Van Rompuy.

Georgias og Moldovas avtaler er mindre i omfang og en slags forløper til avtalen som Ukraina opprinnelig skulle ha inngått med EU i dag. Selve signeringen av avtalene skjer imidlertid først neste år.