Restaureringsprosjektet har som mål å bytte ut 8.29 ødelagte gravsteiner på tre kirkegårder innen våren neste år slik at alt står klart til den store 70-årsmarkeringen 6. juni. Men arbeidet er til dels vanskelig.

— Det er vanskelig å lese hva som står skrevet på mange av gravsteinene, for eksempel navet på soldaten, hvilket regiment han tilhørte, dødsdato, alder og religion, iser William Moody i Samveldelandenes kommisjon for krigsgraver (CWGC).

De opprinnelige gravsteinene er hogget av hvit britisk kalkstein og er om lag en meter høye. Ingen av dem har vært byttet ut før nå, opplyser Moody.

Det omfattende arbeidet ble påbegynt i november, og de nye steinene skal lages av marmorlignende steiner fra Italia.

Arbeidet utføres av steinhoggere fra Frankrike og Belgia, og de gamle, ødelagte gravsteinene skal ødelegges.