Budsjettet ble vedtatt med 219 mot 206 stemmer, men det må også vedtas av Senatet før det kan legges frem for president Barack Obama til undertegning.

Kort etter at vedtaket ble gjort, vedtok Representantenes hus derfor også en forlengelse av det forrige budsjettet i to dager for å hindre at deler av statsadministrasjonen må stenge før Senatet får behandlet budsjettforslaget.

Helt frem til avstemningen jobbet Obama-administrasjonen og den demokratiske og republikanske ledelsen i Kongressen med å samle nok demokratiske stemmer for forslaget på 1,1 billioner dollar før fristen utløp ved midnatt torsdag.

Enig om kompromiss

Demokratenes og Republikanernes ledere i Representantenes hus er enige om at kompromissforslaget de har utarbeidet, skal vedtas slik det er, men både mange demokrater og de mest konservative republikanerne var skeptiske.

Tjenestemenn i sentraladministrasjonen, fra president Barack Obama selv til embetsmenn i utdanningsdepartementet drev torsdag ettermiddag en hektisk ringerunde til kongressmedlemmer for å overtale dem til å stemme for budsjettet.

Situasjonen presset fram et sjeldent samarbeid mellom Obama og Republikanernes leder i Representantenes hus, John Boehner, som på sin side jobbet for å overtale de konservative på sin side av midtgangen.

Skepsis på begge sider

De liberale demokratene er mest opprørt over at noen av forslagene til innstramming av finanssektoren er fjernet i kompromisset, mens de konservative republikanerne er imot finansiering av Obamas innvandringsreformer.

For å tekkes de konservative republikanerne gjelder budsjettet for nasjonal sikkerhet bare til februar for å gi dem tid til å forsøke å stanse de administrative innvandringsreformene Obama innførte.

Det var spenning til siste minutt om utfallet, men kloke av skade etter siste gang det skjedde, sa talsmenn for begge partier på forhånd at de ikke ville tillate en ny stengning av statlige kontorer på grunn av manglende budsjett.

I den endelige avstemningen var det 67 republikanere som stemte imot budsjettforslaget, men det ble oppveid av at 57 demokrater stemte for det.