• ETIKK OG BUTIKK: - Ja eller nei til genmodifiserte organismer er for mange et trosspørsmål, sier Sissel Rogne, direktør i Bioteknologirådet. Hun savner mer grundig forskning om temaet. FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Ny genmat-linje skaper utrygghet