Det viser en undersøkelse som omfatter mer enn én million kvinner i Storbritannia. Funnene er presentert i siste utgave av forskningstidsskriftet Lancet.

Kvinner som røyker livet ut, dør i snitt ti år tidligere enn kvinner som aldri har røykt. De som slutter å røyke når de 40 år gamle, dør ett år tidligere, og de som slutter når de er 30 år gamle, dør én måned tidligere.

Funnene er en bekreftelse på at det har en effekt å slutte å røyke, fastslår professor Richard Peto ved Oxford University.

— Mer enn halvparten av kvinnene som røyker og fortsetter å røyke, vil bli drept av tobakken. Røyking dreper, men det fungerer å slutte, og jo tidligere du slutter, desto bedre, sier Peto til BBC.

Ifølge undersøkelsen er det også farlig å røyke mindre enn ti sigaretter om dagen. Faren er den samme for menn, påpeker Peto.