— Ingen avgjørelser har blitt tatt, men antallet i aktiv tjeneste i hæren kan bli redusert med opp til 75.000 soldater og antallet reservister med 65.000 sier Hagel ifølge Reuters.

Han annonserer også en rekke andre sparetiltak. Målet er å spare 10 milliarder de neste fem årene og 40 milliarder det neste tiåret. Utover å spare penger er hensikten å modernisere hæren.

Han advarte om at man er nødt til å velge mellom å opprettholde dimensjoneringen av hæren slik den er i dag eller å ha fokus på hvilken kapasitet forsvaret skal ha.