Sykehusene ligner krigssoner

Sykehusene i Boston har behandlet minst 144 pasienter, mange i en kritisk tilstand. Minst ti av dem er barn.