- Dansk valg 15. september

Det blir valg i Danmark 15. september, erfarer danske medier.