Forskere har sammenstilt flere studier som til sammen har undersøkt over 70.000 mennesker og presenterer sine funn i siste utgave av Journal of Clinical Endocrinology.

Eldre som tar vitamin D og kalsiumtilskudd har 9 prosent lavere risiko for å dø i løpet av en treårsperiode enn jevnaldrende som får virkningsløse placebo-piller, lyder konklusjonen.

— Med unntak av å slutte å røyke, er det ikke mange andre ting man kan gjøre for å redusere dødsrisikoen så mye, sier professor Lars Rejnmark ved Universitetet i Aarhus i Danmark.