Sjøfugl grises til av olje i Mexicogulfen

Oljen i Mexicogulfen har nådd land. Nå er miljøvernere i gang med å vaske de første tilgrisede fuglene.