Nødsignal fra Berserk i Antarktis

En nødpeilesender om bord på den norske seilbåten Berserk er utløst i Sørishavet. Det er dårlig vær i området, og det har ikke lyktes å få kontakt med båten.