• FOTO: HO

Nå høyner de trusselnivået

Japan høyner trusselnivået ved Fukushima-reaktoren fra 4 til 5, melder Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).