Venter på lastebil med nødhjelp

Anniken Mori gleder seg over at hjelpesendinger endelig er på vei