I dag omfatter den svenske dyrebeskyttelsesloven kun forbud mot å utsette dyr for lidelser, melder Sverige radio.

Dette kan være vanskelig å bevise, og forbudet mot å ha sex med dyr har lenge blitt etterspurt av den svenske opposisjonen. Regjeringen har på sin side ventet på en utredning med påfølgende høring.

— Vi foreslår et forbud mot seksuelle overgrep mot dyr. Forbudet er etterlengtet blant alle dyreeiere, men også av det svenske folket, sier den svenske landbruksministeren Eskil Erlandsson.

Straffen for å bryte den nye loven blir ifølge forslaget bøter eller fengsel inntil to år.