Fredag avgjorde USAs høyeste rettsinstans at den skal vurdere hvorvidt selskapet Myriad Genetics har rett til å ta patent på to gener knyttet til arvelig bryst— og eggstokkreft.

Avgjørelsen kan ha stor betydning for en framtidig genbasert behandling av millioner av mennesker i hele verden.

En føderal ankedomstol i Washington opprettholdt 16. august bioteknologiske selskapers rettigheter til å ta patent på de genene som står for de fleste arvelige tilfellene av de to krefttypene, men saken er blitt anket på nytt.

Det var borgerrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) som gikk til sak mot Myriad Genetics for å få kjent patente ulovlige. Rundt 5 prosent av alle kvinner har de aktuelle genene, og å få testet seg koster tusenvis av kroner i USA - nettopp fordi det er Myriad Genetics som har patent på testen.

Sandra Park, en av advokatene som jobber for ACLUs kvinnerettighetsprosjekt, mener avgjørelsen om en høyesterettsbehandling er et stort skritt mot å sikre at pasienter blant annet har rett til innsyn i sin egen genetiske informasjon.

— For mange mennesker er forståelse for genetisk disposisjon for sykdom avgjørende for å planlegge medisinsk behandling, sier hun. (©NTB)