Når USA går utfor stupet

Hvorfor skjer det akkurat nå?