• VIL UTVIDE: Perus største gassfelt, Camisea i utkanten av Amazonas, blir drevet av et internasjonalt konsortium, leder av det argentinske oljeselskapet Pluspetrol. Konsortiet vil nå utvide området sitt gjennom å gjøre 18 nye prøveboringer i et beskyttet reservat for indianske folkeslag som enten lever i «isolasjon» eller bare har hatt «innledende kontakt» med resten av verden. FOTO: Cris Bouroncle, AFP

Nytt gassprosjekt kan utrydde indianske folkeslag i Peru

Den ansvarlige ministeren skrev selv i en rapport at et gassprosjekt i Perus del av Amazonas vil føre til en «utryddelse» av opprinnelige folkeslag. Han fikk sparken. Nå ber FN om at prosjektet blir stanset.