Bred støtte til svenske lyntog

Seks av de sju partiene i Riksdagen støtter en storstilt satsning på nye høyhastighetstog i Sverige.