Al Qaida i Irak danner "regjering"

Opprørsgruppen Islamsk stat sier den har dannet en islamsk regjering for Irak og utnevnt lederen for al Qaida i Irak til krigsminister.