• FELL SOM FLUGER: Politiet har Afghanistans farlegaste jobb. Berre i fjor i 1130 afghanske politifolk drepne i tenesta. Det er meir enn fem gonger så store tap som i den afghanske hæren. Her blir ein mann sjekka av ein afghansk polititrainee. AP/Scanpix (Foto)

Gir opp politiplan

Norske planar om at sivile og militære skal drive felles politiopplæring i Afghanistan har havarert.