Seks års fengsel for karikaturprotester

En britisk rett har dømt fire menn til opptil seks års fengsel for å oppildne til drap da de protesterte mot Mohammed-karikaturene utenfor Danmarks ambassade i London i fjor.