50 unger reddet

I denne skolebussen satt 50 unger, seks til elleve år gamle. Alle kom fra brokollapsen med livet i behold.