Bush-veto mot torturforbud

President George W. Bush legger ned veto mot en lovendring som ville ha nektet CIA å bruke vanntortur mot fanger.