Fortsatt sterk vekst i Kinas økonomi

Kinas brutto nasjonalprodukt økte med 9,9 prosent i fjor. Kina er nå sannsynligvis verdens fjerde største økonomi.