Pusler frem Stasis hemmeligheter

600 millioner små papirfiller. En datamaskin i Berlin skal pusle verdens største og mest hemmelighetsfulle puslespill.