Hjelpen er på vei

De internasjonale hjelpeorganisasjonene er i full gang med å bringe nødhjelp til de jordskjelvrammede i Sør-Asia. Fra norsk side jobbes det også for fullt med å mobilisere katastrofeteam og hjelpesendinger.