Hard kritikk av terrorlover

Senatet i Washington har godkjent en ny lov som åpner for harde metoder i avhør og rettsforfølgelse av terrormistenkte. Loven bryter med hevdvunne amerikanske rettigheter, skriver aviser i USA.