Anken fra dødsdømte helsearbeidere avgjøres

Høyesterett i Libya tar 1. juledag stilling til anken fra fem bulgarske sykepleiere og en palestinsk lege som er dømt til døden for å ha smittet hundrevis av barn med hiv.