Skjebneuker for hjelpearbeide

Hvis ikke hjelpearbeiderne får fylt opp depotene i fjellene med mat og livsnødvendige artikler før snøen kommer, blir resultatet fatalt for fjellfolket i Kashmir. De har i beste fall to-tre uker på seg.