For få kvinner i styrene skal gi bøter

Om lag 1.000 av Sveriges største selskaper risikerer bøter dersom de ikke har minst 40 prosent kvinner i styret innen tre år.