Hæren angriper opprørere i Elfenbenskysten

Regjeringshæren i Elfenbenskysten gikk fredag til direkte angrep på et geriljakontrollert område nord i landet, ifølge fransk radio.