- Hizbollahs anseelse står på spill

Hvis ikke Hizbollah gjør alvor av sine trusler mot Israel, kan den shiamuslimske bevegelse risikere å miste anseelse blant sine tilhengere, mener analytikere.