300 reddet fra prostitusjon

Kinesisk politi har reddet 300 jenter mellom 12 og 17 år fra et omfattende prostitusjonsnettverk.