Europarådet presser Russland

Strasbourg: Europarådets politiske komité ber Rådets parlamentarikerforsamling vurdere suspensjon av Russland, og å stevne landet for den europeiske menneskerettsdomstolen på grunn av krigføringen i Tsjetsjenia.