Göteborgs politimester innrømmer naivitet

Politimesteren i Göteborg erkjenner at politiets planlegging foran EU-toppmøtet var naiv. Samtidig gjennomførte hans menn, bevæpnet med automatvåpen, en razzia mot en skole.