Håper på genbehandling av diabetes

Funnet av et diabetes-gen gir håp om nye behandlingsmetoder.