USA og Kina på kollisjonskurs

Kollisjonen mellom et amerikansk spionfly og et kinesisk jagerfly kan ha vært et hendelig uhell, men den kan også være et resultat av at to stormakter spiller et gammelt spill med hvert sitt sett regler.