I fengsel for skulking

En tysk 15-åring må i fengsel etter å ha skulket skolen.