UD ser alvorlig på situasjonen i Teheran

Utenriksdepartementet (UD) kan ikke svare på om de mener at sikkerheten er godt nok ivaretatt etter at demonstranter gikk løs på den norske ambassaden med stein og brannbomber i Teheran.