Ifølge The Pacific Tsunami Warning Center er det ingen fare for en tsunami etter jordskjelvet, som fant sted i et område der 20 prosent av alle verdens jordskjelv rammer.

Myndighetene på Taiwan har derimot sendt ut tsunamivarsel og advarer om at en 1 meter høy bølge kan være på vei mot land.

Kamera som er utplassert ved kysten i de områdene av Taiwan som i så fall vil bli rammet først, har ikke registrert tegn til noen bølge.

Myndighetene i Japan sendte også ut tsunamivarsel for deler av Okinawa, men trakk det tilbake kort tid etter.

Nattens jordskjelv hadde sitt senter i havet drøyt 7 mil 71 kilometer øst for Taiwan og ble målt til mellom 6,3 og 6,8, alt etter hvem man fester mest lit til. Ekspertene er heller ikke enige om hvor dypt skjelvet var.

Øyenvitner forteller at høye bygninger svaiet i storbyen Taipei, men det er verken meldt om personskader eller materielle skader etter skjelvet.