Fartøyet som ble brukt, var et lite enmannshelikopter, et såkalt gyrocopter. Alle omkringliggende gater ble stengt av politiet rett etter hendelsen onsdag.