Danskene elsker EU mer enn noensinne

Det er snart valg til Europaparlamentet, og i Danmark sier et stort flertall seg fornøyd med landets EU-medlemskap.

Publisert Publisert

STRØGET: Europas lengste gågate er populær blant både dansker og turister. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix (arkiv)

  • Simon Baastrup
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Danskene har aldri vært mer fornøyd med sitt EU-medlemskap. I en meningsmåling som Europaparlamentet har foretatt i samtlige medlemsland svarer 76 prosent av danskene at de anser det danske EU-medlemskapet som en fordel for landet.

77 prosent svarer også at de «høyst sannsynlig» eller «sannsynligvis» kommer til å bruke sin stemmerett ved valget til Europaparlamentet søndag 26. mai.

Det skriver den danske tankesmien Tænketanken Europa, som torsdag publiserte et notat om de danske velgernes syn på EU. I notatet fremgår det også at andelen dansker som er positivt innstilt til EU nesten er blitt fordoblet siden 1973.

Tankesmiens kommunikasjonssjef, Malte Kjems, påpeker at det særlig skyldes et økt fokus på klimaproblemstillingene. Bevisstheten om at de mange utfordringene kan håndteres best gjennom et felles samarbeid er styrket.

Og der har han nok rett. For 68 prosent av danskene som deltok i Europaparlamentets meningsmåling mener klima er det viktigste temaet i valgkampen – det er tolv prosentpoeng høyere enn i fjor.

Les også

Trenger ikke EU energien vi selger?

Opptatt av klima

Klima troner på en suveren førsteplass når dansker lister opp temaene de brenner for, og danker ut emner som «terrorbekjempelse», «menneskerettigheter og demokrati» og «innvandring».

– Vi kan ikke løse klimaproblemstillingen alene i Danmark. Her er vi maktesløse, både personlig og på et nasjonalt nivå. Men noe tyder på at vi tror EU kan gjøre en forskjell, sier Malte Kjems.

Han vurderer at klimaet kan være en av grunnene til at det særlig er de yngste danskene, i alderen 15 til 24 år, som er mest positivt innstilt til det danske EU-medlemskap. 82 prosent av de unge svarer at EU er «en god ting».

Marlene Wind, leder for Senter for europeisk politikk ved Københavns universitet, mener at det er veldig interessant at klimaet har «klatret» seg opp til en førsteplass i danskenes bevissthet når det gjelder temaer ved det kommende valget til Europaparlamentet. Hun kaller det «veldig oppsiktsvekkende».

– Det forteller oss at klimaaktivistene har vært dyktige til å få satt sine saker på dagsordenen. Det forteller oss også at flyktningkrisen kanskje ikke klarer å trekke flere overskrifter. Det er etter hvert blitt mindre og mindre nytt å fortelle om den saken, og folk er lei av å høre om det, sier Wind.

Les også

23 pågrepet etter uro på Nørrebro i København

Bare 17 prosent vil ut

Utover dette påpeker Marlene Wind at det er mange undersøkelser som viser at europeerne har blitt mer bevisst om det europeiske samarbeidet, og da særlig etter 2016, etter at britene stemte for å forlate unionen og etter at Donald Trump ble president i USA.

Dersom det skulle bli avholdt en folkeavstemning om Danmarks EU-medlemskap svarer 77 prosent at de ville stemt for å bli i unionen, mens kun 17 prosent ville stemt for å forlate EU.

Kaoset omkring brexitforhandlingene har gjort folk oppmerksomme på hva man rent faktisk sier farvel til om man velger å forlate EU, vurderer Marlene Wind. Brexit har samtidig tegnet et bilde av et EU som er «fullstendig rolig, ankret og avbalansert» i forhandlingssituasjoner. Det betyr at EU nå står i et bedre lys, og som en samlende faktor mellom Trumps USA og Putins Russland.

– De to gjør at EU er blitt det eneste, samlende ankeret i manges bevissthet i en verden som er turbulent – med russiske «troll», falske nyheter og digital svindel på den ene siden og en amerikansk president som er fullstendig uforutsigbar på den andre, sier Marlene Wind.

De unge føler seg i mindre grad hørt

Til tross for den store støtten fra de unge i alderen 15 til 24 år er det kun 64 prosent i denne gruppen som føler at deres stemme «teller i EU». De unge skiller seg dermed «markant ut fra de øvrige aldersgruppene når det gjelder å føle seg hørt», heter det i Tænketanken Europas notat. For i de andre aldersgruppene mener 81 til 84 prosent at de blir hørt i Brussel og Strasbourg.

Les også

Fryktar for brexitland

Ifølge Malte Kjems kan dette skyldes at mange unge kanskje har vansker med å relatere seg til den pågående EU-debatten. I tankesmiens notat står det at dette er en tendens som samtlige målinger siden 2007 bekrefter.

– Jeg tror at de unge prioriterer annerledes enn for eksempel de eldre. De unge bekymrer seg ikke like mye om innvandring, men klimaet bekymrer mange. På dette emnet føler de kanskje at de ikke blir hørt på samme måte, sier Malte Kjems.

Marlene Wind mener at det er naturlig at de danske unge ikke klarer å relatere seg til EU-debatten.

– Det kan ha sammenheng med at det er litt lite undervisning om EU i den danske folkeskolen. Jeg er ikke overrasket over at de unge er litt mer i tvil om hvorvidt deres stemme teller. Svarene i meningsmålingen kan altså ha noe å gjøre med at de unge ikke forstår det europeiske systemet godt nok, forklarer Wind.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Brexit på EUs nåde

  1. EU
  2. Danmark
  3. Europaparlamentet