Se «usynlig» komet på bt.no!

En svært lyssterk komet er nå synlig på bildene fra satellit-ten «SOHO» som brukes til å studere aktiviteten på solen. Kome-ten 96P/Macholz er svært lyssterk, men den kan likevel ikke ses fra jorden fordi vi blendes av det overveldende sollyset. Kometens ferd kan følges via internett. Se stillbilder og le-vende bilder på bt.no.