Amerikansk militærbistand på avveie

Milliarder av kroner i amerikansk militærbistand til Pakistan, som var øremerket kampen mot terror, er i stedet benyttet til andre formål.