• FARLEG NÆRT: Minst åtte mista livet og mange vart skadd då ein sjølvmordsbombar sprengde ein bil i lufta like ved den norske ambassaden i Kabul tysdag morgon. Åtaket var truleg ikkje retta mot nordmennene, men knuste både vindauge og dører i ambassadebygningane. FOTO: Musadeq Sadeq

Diplomatar unngår Kabul

UD har store problem med å skaffe folk til ambassaden i Ka-bul. Terrorfaren gjer at norske diplomatar ikkje vil til Afghanistan.