• ÅSTEDET: Amerinanske soldater på historisk arkeologisk grunn i Babylon.

Babylons skjemmende arr

Amerikanerne har tilføyd det historiske skattkammeret Babylon alvorlige skader. Plyndringer fortsetter og mange antikviteter finner veien til svartebørsen.