Solgte visum for sex

Tjenestemenn i det britiske innvandringsapparatet anklages for å ha kjøpt seksuelle tjenester som de betalte med innreisetillatelser. Myndighetene i London varslet tirsdag full gransking av påstandene.