– Utvisning kan skyldes slitasje

Etiopia-eksperten Kjetil Tronvoll tror lengre tids oppdemmet misnøye med Norges rolle i konflikten mellom Etiopia og Eritrea ligger bak utvisningen av seks norske diplomater.