Russland skal styres i tandem

Etter åtte år med Vladimir Putin som suveren sjef, får Russland nå to ledere. Det store spørsmålet er hvordan det vil fungere i praksis.